Hội đồng năng lượng mặt trời toàn cầu đã đưa ra một cuộc khảo sát; để đánh giá tác động của tình trạng khẩn cấp Covid-19; và hiểu được kết quả tiềm năng đối với ngành NLMT toàn cầu.

"<yoastmark
nlmt toàn cầu

Hội đồng năng lượng mặt trời toàn cầu (GSC) nhận xét

Hội đồng năng lượng mặt trời toàn cầu (GSC); một liên minh công nghiệp cấp CEO được thành lập tại COP21; bởi 17 công ty đại diện cho toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng mặt trời; đã đưa ra một cuộc khảo sát toàn cầu trực tuyến để thu thập thông tin quan trọng từ ngành NLMT; và các bên liên quan về tiềm năng của nó tác động của cuộc khủng hoảng trên thị trường NLMT toàn cầu.

Họ đã yêu cầu các công ty năng lượng mặt trời trên khắp thế giới chia sẻ suy nghĩ; và kinh nghiệm của họ về triển vọng ngành công nghiệp trong tương lai.

Xem thêm: Dịch bệnh COVID-19, tiêu thụ điện toàn quốc 2 tháng đầu năm tăng 7,5%

Hiệp hội GSC tìm cách khám phá

Hiệp hội GSC tìm cách khám phá các công ty năng lượng mặt trời đã bị ảnh hưởng như thế nào? Bởi các điều kiện kinh doanh hiện tại và đánh giá triển vọng ngắn hạn của họ; về các đơn đặt hàng, giá cả và sự gián đoạn nguồn cung.

Các cuộc khảo sát của GSC sẽ cung cấp một bức tranh toàn cầu hiện thời; về cách các doanh nghiệp bị ảnh hưởng và cách họ phản ứng. GSC sẽ đưa các phát hiện này cho các chính phủ; để họ hiểu vai trò quan trọng của năng lượng mặt trời; có thể đóng vai trò trong sự phục hồi sạch sẽ, bền vững cho các nền kinh tế của chúng tôi; Chủ tịch GSC Gianni Chianetta nói thêm.

Các công ty quan tâm có thể cung cấp thông tin phản hồi cho đến ngày 23 tháng 4. Kết quả của cuộc khảo sát sẽ được thảo luận trong một hội thảo trực tuyến; sẽ cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng của ngành công nghiệp năng lượng mặt trời từ châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Bên cạnh quan điểm từ các chuyên gia ngành khác nhau, GSC cho biết.

Dịch bởi solarone.vn theo pv-magazine