solarone – dự án tiêu biểu

Các dự án điện năng lượng mặt trời do SolarOne triển khai thành công, mang lại hiệu quả cao cho khách hàng